Algemene ledenvergadering 2020

Date: 
Wednesday, 24 June, 2020 - 17:00
Pricing: 
gratis
Members only: 
Yes (members only)
Children allowed: 
No
Minimum age: 
18

Algemene ledenvergadering 2020

De algemene ledenvergadering 2020 vindt dit jaar ONLINE plaats op woensdag 24 juni om 17:00 uur via Circuit. Wil je deelnemen? Reageer op onze uitnodiging voor de ALV (via mail) of geef je op via funology@atos.net, dan sturen wij jou een uitnodiging.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en definitieve vaststelling agenda
 3. Notulen algemene ledenvergadering van 2019 (ook te vinden onderaan deze pagina, alleen voor leden)
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag 2019 (wordt doorgenomen tijdens de ledenvergadering)
 6. Financieel verslag 2019 (ter inzage vooraf/tijdens de vergadering)
 7. Verslag kascommissie/verlening decharge aan het bestuur 2019

  • Kascontrolecommissie 2019: Frans Lommen en Roel Holtland
 8. Verkiezing kascommissie voor 2020
 9. Vaststellen begroting 2020
 10. Benoeming/verkiezing/aftreding bestuur
 • Aftredend: Rob Blauw, Mariette Zweerts, Trudy von Burg
 • Kandidaatstelling ontvangen: Stefanie Terkers, Huub Meertens, Jeannette Ramaker
 • Vacatures: 3 vacatures totaal
 • Nieuwe kandidaten kunnen zich tot aanvang van de ALV melden bij bestuur
 1. Blik op de activiteiten en programma 2020
 2. Rondvraag
 3. Sluiting vergadering