Afmelden lidmaatschap of uitdiensttreding

Procedure afmelden lidmaatschap of uitdiensttreding

Stuur een mail naar funology@atos.net en vermeld daarin:

  • Je naam
  • Je sapnummer
  • Je DASid
  • Je Atos mailadres
  • De datum waarop de uitschrijving plaats moet vinden *)
  • Of je Atos gaat verlaten **)
  • Graag ook de reden van je uitschrijving en eventuele suggesties tot verbetering zodat wij hiervan kunnen leren/ons programma op kunnen aanpassen.

*) Het uitschrijven verloopt niet geautomatiseerd zodat wij enige verwerkingstijd nodig hebben. Behalve het verwijderen van je lidmaatschap hier op de site moeten we het ook doorgeven aan PeoplePoint, zodat er geen contributie meer ingehouden wordt op je salaris. We vragen hiervoor je begrip.

**) Als je Atos gaat verlaten kun je toch nog lid blijven. Stuur hiervoor een mail naar funology@atos.net onder vermelding van je naam, DASid, je Atos mailadres, het mailadres waarop je in de toekomst te bereiken bent en de datum waarop je Atos gaat verlaten. De betaling van de contributie vindt voor voormalige Atos medewerkers jaarlijks plaats door € 24,00 over te maken op bankrekening IBAN NL86 RABO 0129333166 t.n.v. Atos Personeelsvereniging.